חלוקת הציונים

חלוקת הציונים
user profile

חלוקת הציונים למחצית בנויה מ...

By Anonymous

First published on 10/30/2019

1 views

Share this Vizzy

Make something new

Create a free chart using our online chart maker. Quickly create a chart, just add data! You can link your charts to any data source like the World Bank or World Health Organization. Upload an excel file, link a google sheet or paste your data from Wikipedia.